Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

PRZY POWIATOWYM  CENTRUM  EDUKACJI  ZAWODOWEJ W BYTOWIE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI.

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia wraz z dokumentami   od 14 maja 2024r. - do 28 czerwca 2024r.

2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia,  zaświadczenie o zawodzie nauczanym  szkole branżowej I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada  pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie    – od 28 czerwca 2024 r.

3.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata poświadczonych  w zaświadczeniach i oświadczeniach       -  na bieżąco                 

4.Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 09 sierpnia 2024 r. 

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  - 12 sierpnia 2024 r.

6.Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc       -do 31 lipca 2024 r.

Pobierz pliki

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl