Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Harmonogram na kurs w roku szkolnym 2023 - 2024

Zajecia na Kursie rolnika odbywają się w formie stacjonarnej.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00

Terminy zajęć:

 

 

 20 kwiecień 2024

08:00 - Język angielski - S.K

 21 kwiecień 2024

08:00 - Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie - J.K

 

27 kwiecień 2024

08:00 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

28 kwiecień 2024

08:00 - Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl