Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie prowadzimy  kursy w zakresie:

Nabór na szkolenia odbywa się w cyklu ciągłym.

W ramach kształcenia ustawicznego prowadzimy naukę w ramach  rocznego Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Rolnik. Daje on uprawnienia rolnicze niezbędne do nabycia ziemi oraz pozyskiwania dotacji inwestycyjnych.  

Branżowa Szkoła II stopnia w Bytowie  kształci w zawodach:

W PCEZ działa także doradca zawodowy, którego zadaniem jest m.in.: prowadzenie sieci doradców zawodowych z powiatu bytowskiego, prowadzenie warsztatów/lekcji w szkołach, prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców oraz dzieci, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.  Zadaniem doradcy jest wsparcie dzieci i młodzieży pokazując im różne możliwości i drogi.

Prowadzimy kształcenie praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie w zawodach:

Uczniowie zainteresowani odbyciem praktyki w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie w wyżej wymienionych zawodach składają swoje podania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie ul. Sikorskiego 35.

Ponadto ZSP w Bytowie proponuję naukę w takich zawodach jak:

 

Pobierz pliki

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl