Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Plan zajęć:

 20.04.2024

8.00 - Polski (Technik elektryk, Technik spawalnictwa, Technik handlowiec)

21.04.2024

Technik spawalnictwa - Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (A. Medwid)

Technik handlowiec -  Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej (S. Kamińska)

Technik elektryk -  Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki)

 

27.04.2024

8.00- Język angielski (Technik elektryk, Technik spawalnictwa, Technik handlowiec)

28.04.2024

8.00 - Matematyka (Technik elektryk, Technik spawalnictwa, Technik handlowiec)

 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl