Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Plan zajęć

Oceny końcowe za 1 semestr będą wystawione do dnia 08.01.2023.

 

10.09.2022 – 9.00 – 15.00 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas)

11.09.2022 – 8.00 – 15.00

Technik spawalnictwa – Bezpieczeństwo i higiena pracy (I. Gospodarek)

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki)

Technik handlowiec – Bezpieczeństwo i higiena pracy (I. Gospodarek)

 

24.09.2022 – 8.00 – 15.35 - Język polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 9 godzin lekcyjnych

25.09.2022 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (A. Medwid) – 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Informatyka (A. Molski) – 9 godzin lekcyjnych

 

01.10.2022 - 8.00 – 15.35 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 9 godzin lekcyjnych

02.10.2022 – 8.00 – 15.35

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) - 9 godzin lekcyjnych

Technik spawalnictwa –  Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych (I. Gospodarek) – 9 godzin lekcyjnych

 

15.10.2022 - 8.00 – 15.35 – Język angielski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Cybula) – 9 godzin lekcyjnych

16.10.2022 - 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa (A. Medwid) - 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) - 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska) – 4 godziny lekcyjne

Technik handlowiec – Podstawy handlu (S. Kamińska) – 4 godziny lekcyjne

 

22.10.2022 - 8.00 – 15.35 - Język polski  (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk) – 9 godzin lekcyjnych

23.10.2022 - 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (A. Medwid) – 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) - – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej (S. Kamińska) - – 9 godzin lekcyjnych

 

05.11.2022 – 8.00 – 15.35 - Język polski  (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)- 9 godzin lekcyjnych

06.11.2022 - 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych (I. Gospodarek) - 3 godziny lekcyjne

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa (A. Medwid) - 7 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Informatyka (A. Molski) -  10 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) – 7 godzin lekcyjnych

 

19.11.2022 – 8.00 – 15.35 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) - – 9 godzin lekcyjnych

20.11.2022 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa (A. Medwid) - – 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Podstawy elektrotechniki (A. Molski) - – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) – 9 godzin lekcyjnych

 

26.11.2022 – 8.00 – 15.35 - Język angielski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Cybula) - – 9 godzin lekcyjnych

27.11.2022 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Informatyka (A. Molski) – 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska) – 4 godziny lekcyjne

Technik handlowiec – Podstawy handlu (S. Kamińska) – 4 godziny lekcyjne

 

03.12.2022 – 8.00 – 15.35 - Język angielski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Cybula) – 9 godzin lekcyjnych

04.12.2022 – 8.00 – 16.10

Technik spawalnictwa - Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (A. Medwid) – 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Zarządzanie działaniami handlowymi (K. Pranczk) – 4 godziny lekcyjne

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) – 5 godzin lekcyjnych

 

17.12.2022 – 8.00 – 16.10 

Język polski  (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk) – 3 godziny (8-10.30)

Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 7 godzin (10.45 - 16.10)

18.12.2022 – 8.00 – 16.10

Technik spawalnictwa -  Bezpieczeństwo i higiena pracy (I. Gospodarek)  - 10 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Podstawy elektrotechniki(A. Molski)  – 6 godzin lekcyjnych

Technik elektryk - Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych)– 3 godziny lekcyjne

Technik handlowiec –  Bezpieczeństwo i higiena pracy (I. Gospodarek) - 10 godzin lekcyjnych

 

07.01.2023 – 8.00 – 16.10 - Język polski  (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk) – 10 godzin lekcyjnych

08.01.2023 – 8.00 – 16.10

Technik elektryk – Bezpieczeństwo i higiena pracy (I. Gospodarek) – 10 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Informatyka (A. Molski) – 5 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec - Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) – 2 godziny lekcyjne

Technik handlowiec – Zarządzanie działaniami handlowymi (K. Pranczk) – 3 godziny lekcyjne

Technik spawalnictwa - Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (A. Medwid) – 8 godzin lekcyjnych

 

14.01.2023 – 8.00 – 16.10 - – Język angielski zawodowy (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk)  (B. Cybula)  – 8 godzin lekcyjnych

15.01.2023 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa -  Informatyka (A. Molski) – 5 godzin lekcyjnych

Technik elektryk –  Bezpieczeństwo i higiena pracy (I. Gospodarek) – 5 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Informatyka (A. Molski) – 4 godziny lekcyjne

Technik handlowiec - Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej (S. Kamińska) – 6 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Zarządzanie działaniami handlowymi (K. Pranczk) – 3 godziny lekcyjne

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl