Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Plan zajęć

04.02.2023 – 9.00 – 15.00 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 8 godzin lekcyjnych

05.02.2023 – 8.00 – 15.35 - Język angielski – (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Cybula) - 9 godzin lekcyjnych

 

18.02.2023 – 8.00 – 15.35 - Polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 9 godzin lekcyjnych

19.02.2023 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (A. Medwid) – 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) – 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) - 9 godzin lekcyjnych

 

25.02.2023 - 8.00 – 15.35 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 9 godzin lekcyjnych

26.02.2023 – 8.00 – 15.35

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) - 9 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej (S. Kamińska) - – 9 godzin lekcyjnych

Technik spawalnictwa –  Podstawy spawalnictwa (A. Medwid) – 9 godzin lekcyjnych

 

11.03.2023 – 8.00 – 15.35 - Język polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 9 godzin lekcyjnych

12.03.2023 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych (I. Gospodarek) - 7 godziny lekcyjne

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) – 6 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) – 5 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Podstawy handlu (S. Kamińska) – 3 godziny lekcyjne

 

25.03.2023 – 8.00 – 12.05 - Język angielski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) - (B. Cybula) - 5 godzin lekcyjnych

12.15 - 15.30 -  Język angielski zawodowy (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) - (B. Cybula) - 4 godziny lekcyjne

26.03.2023 – 8.00 – 15.35 

Technik spawalnictwa – Organizowanie i wykonywanie procesów spajania  (A. Medwid) - 8 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) – 6 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) - 9 godzin lekcyjnych

 

01.04.2023 – 8.00 – 15.35 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 8 godzin lekcyjnych

02.04.2023 – 8.00 – 15.00

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid) - 8 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Podstawy elektrotechniki (A. Molski) – 8 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Zarządzanie działaniami handlowymi (K. Pranczk) - 8 godzin lekcyjnych

 

15.04.2023 – 8.00 – 15.35 - Język polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 8 godzin lekcyjnych

16.04.2023 – 8.00 – 15.00

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid) - 8 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) – 8 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska) – 4 godziny lekcyjne

Technik handlowiec – Podstawy handlu (S. Kamińska) – 4 godziny lekcyjne

 

22.04.2023 – 8.00 – 15.00 - Język angielski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) - (B. Cybula) - 8 godzin lekcyjnych

23.04.2023 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid) - 8 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) – 6 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec - Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) - 3 godziny lekcyjne (8.00 - 10.25)

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) - 6 godzin lekcyjnych (10.35 - 15.35)

 

06.05.2023 – 8.00 – 15.00 - Język polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 7 godzin lekcyjnych

07.05.2023 – 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Organizowanie i wykonywanie procesów spajania  (A. Medwid) - 8 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Podstawy elektrotechniki (A. Molski) – 7 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) - 8 godzin lekcyjnych

 

20.05.2023 – 8.00 – 12.05 - Język angielski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) - (B. Cybula) - 5 godzin lekcyjnych

12.15 - 15.00 -  Język angielski zawodowy (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) - (B. Cybula) - 3 godziny lekcyjne

21.05.2023 – 8.00 – 15.00

Technik spawalnictwa – Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych (I. Gospodarek) - 6 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) – 8 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej (S. Kamińska) - – 6 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec - Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska) - 3 godziny lekcyjne 

 

03.06.2023 – 8.00 –  11.10 - Język polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 4 godziny lekcyjne

11.25 - 14.30 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 4 godziny lekcyjne

04.06.2023 – 8.00 – 15.00

 Technik spawalnictwa – Organizowanie i wykonywanie procesów spajania   (A. Medwid) - 9 godzin lekcyjnych

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) – 8 godzin lekcyjnych

Technik handlowiec – Zarządzanie działaniami handlowymi (K. Pranczk) - 4 godziny lekcyjne

Technik handlowiec - Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu - 4 godziny lekcyjne

 

17.06.2023 – 8.00 –  10.25 - Język polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk)  – 3 godziny lekcyjne

10.35 - 12.55 - Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) – 4 godziny lekcyjne

18.06.2023 – 8.00 – 15.35

Wiedza o społeczeństwie (J. Kamiński) - 9 godzin lekcyjnych

 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl