Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

 

16.09.2023 – 8.00 Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) 

17.09.2023 – 8.00 

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid) 

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) 

Technik handlowiec - Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska) 

Technik handlowiec – Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) 

  

23.09.2023 – 8.00 Polski (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (B. Walk) 

24.09.2023 – 8.00

Technik spawalnictwa – Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych (I. Gospodarek) 

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) 

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) 

 

07.10.2023 - 8.00 

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid) 

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) 

Technik handlowiec - Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) 

 

08.10.2023 - 8.00

Technik spawalnictwa - Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (I. Gospodarek) 

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) 

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) 

14.10.2023 - 8.00 

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid) 

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) 

Technik handlowiec - Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska)

Technik handlowiec – Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) 

15.10.2023 - 8.00 

Technik spawalnictwa - Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (I. Gospodarek) 

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) 

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk) 

28.10.2023 - 8.00 – 15.35

Technik spawalnictwa – Podstawy spawalnictwa  (A. Medwid)

Technik elektryk – Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (P. Bielicki) 

Technik handlowiec - Organizacja gospodarki magazynowej (S. Kamińska)

Technik handlowiec – Prowadzenie działań posprzedażowych (S. Kamińska) 

29.10.2023 - 8.00 

Technik spawalnictwa - Organizowanie i wykonywanie procesów spajania (I. Gospodarek) 

Technik elektryk – Eksploatacja instalacji elektrycznych (J. Itrych) 

Technik handlowiec – Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu (K. Pranczk)  

04.11.2023 - 8.00 

Matematyka (Technik handlowiec, Technik spawalnictwa, Technik elektryk) (M. Dargas) 

05.11.2023 - 8.00 

Technik spawalnictwa – Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych (I. Gospodarek)  

Technik elektryk – Podstawy elektrotechniki (A. Molski)

Technik handlowiec – Zarządzanie działaniami handlowymi (K. Pranczk) 

 

 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl