Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

 

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Obrabiarki wyposażone w układ sterowania numerycznego CNC, wykonują zautomatyzowany program pracy, który obejmuje sterowanie wszystkimi ruchami zespołów roboczych, parametrami obróbki oraz właściwymi dla danej obrabiarki czynnościami pomocniczymi. Wzrastająca wydajność obrabiarek sterowanych numerycznie i zmienność systemów produkcyjnych stawiają specjalistom wysokie wymagania. Systemy CAD/CAM wspomagają proces produkcyjny umożliwiając osiągnięcie wysokiej jakości, skrócenie czasu wytwarzania oraz umożliwiają kompleksowy przebieg produkcji. Systemy te ułatwiają i łączą w całość procesy wytwarzania: konstruowanie i programowanie CNC.

Wyposażenie techniczne pracowni   to obrabiarki sterowane numerycznie ze sterowaniem firmy SIEMENS. Zastosowany sterownik jest jednym z najbardziej znanych w Polsce systemów sterowania obrabiarek skrawających. Integralną częścią pracowni jest siedemnascie stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy komputery PC wraz z pakietem programowym SinuTrain symulującym działanie sterowania numerycznego z rodziny SINUMERIK. Oprogramowanie to dokładnie odwzorowuje środowisko obsługi, tj. interfejs operatora HMI, jakie zainstalowane jest w rzeczywistym sterowaniu NC. Daje ono możliwość zrealizowania specjalistycznego, gwarantującego wysoki stopień skuteczności, szkolenia, od poziomu podstawowego aż do zaawansowanych technologii.

W pracowni programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC można:

        a) operator obrabiarek skrawających,

        b) technik mechanik operator maszyn sterowanych numerycznie.

Pracownia programowania numerycznie wyposażona jest w:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl