Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Rada Powiatu Bytowskiego Uchwałą Nr 43/V/2019 r. stwierdziła z dniem 1 września 2019 r. przekształcenie Bytowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie   i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bytowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie, wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie z siedzibą przy ulicy Wybickiego 4.

Do głównych zadań CKZ należy kształcenie praktyczne młodzieży ze szkół powiatu bytowskiego, prowadzenie teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników i przeprowadzanie egzaminów zawodowych w ścisłej współpracy ze szkołami i OKE w Gdańsku. W centrum działają pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt szkoleniowo-dydaktyczny i demonstracyjny. Posiadamy mi. nowoczesną pracownię obrabiarek CNC wraz ze sprzętem do symulacji procesu obróbki;  pracownię technik spawalniczych ze sprzętem do spawania metodą MAG, MIG, TIG, MMA i spawania gazowego, symulator procesu spawania oraz robot spawalniczy; pracownię samochodową z ścieżką diagnostyczną i 3 podnośnikami oraz sprzętem komputerowym do diagnostyki samochodowej;  pracownię drzewną z podstawowymi obrabiarkami do obróbki drewna; pracownię obróbki plastycznej z prasami, elektrycznym piecem hartowniczym i innymi urządzeniami; pracownię elektroniki samochodowej z symulatorami i tablicami do wykonywania ćwiczeń; pracownię obróbki ręcznej z nowoczesnymi wiertarkami i stołami montażowymi oraz urządzeniami pomiarowymi; pracownię budowlaną z podstawowym sprzętem oraz pracownię  do mechanicznej obróbki metali, która jest wyposażona w nożyce gilotynowe, szlifierkę do wałków, dłutownicę, szlifierkę do płaszczyzn, frezarki z cyfrowym odczytem położenia osi oraz tokarki z cyfrowym odczytem położenia osi.

   Teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się w czterech pracowniach dydaktycznych, które są wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, telewizor LG, monitor multimedialny oraz komputer z drukarką i skanerem. Ponadto w pracowni nr 3 znajdują się tablice do symulacji zjawisk i połączeń elektrycznych.

   W obiekcie znajduje się sala doradztwa zawodowego, gdzie odbywają się różnego rodzaju szkolenia oraz spotkania Mi. z doradcami szkół podstawowych powiatu.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl