Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Panele wykorzystywane w pracowni: "Elektrotechniki i elektroniki samochodowej" i „Diagnostyki samochodowej”, w ramach przedmiotów w kształceniu: mechaników pojazdów samochodowych, techników pojazdów samochodowych oraz techników elektroników. Stanowią specjalistyczną pomoc dydaktyczną. Umożliwiają przedstawienie uczniom w sposób doświadczalny podstawowych zasad działania elementów elektronicznych i układów zapłonowych pojazdów samochodowych. Dzięki nim uczniowie mogą praktycznie ćwiczyć łączenie i diagnozę układów. Dodatkowo Pracownia elektrotechniki i elektroniki jest wyposażona w testery  diagnostyczne do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl