pcez-bytów

Przejdź do treści
      Nasza placówka została zgłoszona do plebiscytu „ Szkoła na medal 2018 " - szkoła przyjazna uczniom i uczniów ich rodzicom. Do plebiscytu zgłoszonych zostało kilkanaście szkół i placówek oświatowych z powiatu bytowskiego. W tej tak ogromnej konkurencji nasza placówka głosami rodziców zajęła II miejsce w rankingu szkół i placówek powiatu bytowskiego. W dniu 15.12.2018 w Gdańskim Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta gala laureatów z województwa pomorskiego.                                       
    Jesteśmy wdzięczni rodzicom i uczniom, że docenili nasze zaangażowanie w tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwijania uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz stwarzania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Jest to dla naszej placówki motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla dobra uczniów i słuchaczy, a w szerszym zakresie społeczeństwa lokalnego.                        

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy PCEZ

PCEZ współpracuje ze szkołami powiatu bytowskiego a także powiatu kartuskiego, sławieńskiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego.
Na kursy kierowane są również osoby bezrobotne z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.
Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą uczniów , młodocianych pracowników i dorosłych która powstała 1 stycznia 2006 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Bytowskiego (uchwała nr XXVIII/193/2005 z 29 09 2005r. z późniejszymi zmianami).
W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej funkcjonują także pracownie praktycznej zawodu.
Dnia 5 czerwca 2008 roku PCEZ w Bytowie decyzją nr 22/2008 Kuratora Oświaty w Gdańsku otrzymała akredytację na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści