Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Pracownia Obróbki Ręcznej

W pracowni obróbki ręcznej uczniowie nabywają umiejętności potrzebne w zawodach wymagających umiejętności manualnych z zakresu podstawowych operacji ślusarskich. W pracowni uczniowie wykonują ręczną obróbkę metali (oraz tworzyw sztucznych) na zimno, mającą na celu wykonanie różnych przedmiotów metalowych do naprawy maszyn i urządzeń.

W pracowni znajdują się następujące stanowiska dydaktyczne:

 

Podstawowe maszyny, urządzenia i wyposażenie:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl