Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE ROLNIK

W POWIATOWYM  CENTRUM  EDUKACJI  ZAWODOWEJ W BYTOWIE

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI.

 

Wniosek o przyjęcie na KKZ należy oddać w sekretariacie placówki lub przesłać na adres email sekretariat@pcez-bytow.pl

Zapisy przyjmujemy osobiście w sekretariacie Centrum w godzinach 8.00 – 14.00 lub mailowo po wysłaniu i otrzymaniu od PCEZ potwierdzenia otrzymania wniosku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 598223077.

Całkowita opłata wpisowa na kurs wynosi 800 zł. Zawiera ona koszty egzaminów, wycieczki do szkoły rolniczej w Bolesławowie i inne wszelkie koszty podczas całego kursu.

 

Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po oddaniu lub wysłaniu wniosku o przyjęcie na KKZ Rolnik najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych.  Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty rezerwowane jest miejsce dla danej osoby.

Liczba miejsc na kurs 42 osoby.

 

Dane do wpłaty:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

77-100 Bytów, ul. Wybickiego 4

Nr konta: 97 1020 4708 0000 7802 0021 4254

W tytule należy wpisać: KKZ Rolnik oraz  Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania z kodem pocztowym osoby zgłaszającej się na kurs.

 

Wniosek w załączniku poniżej:

Pobierz pliki

Harmonogram na kurs w roku szkolnym 2021 - 2022

Zajecia na Kursie rolnika odbywają się w formie stacjonarnej.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00

Terminy zajęć:

 

 

08 styczeń 2022r.

08:00 - 12:00    Język niemiecki w rolnictwie - I.P.

12:05 - 16:00    Język niemiecki w rolnictwie - I.P.

 

09 styczeń 2022r.

08:00 - 12:00   Technika w rolnictwie - J.I

12:05 - 16:00   Technika w rolnictwie - J.I

 

15 styczeń 2022r.

08:00 - 12:00   Technika w rolnictwie - J.I

12:05 - 16:00   Technika w rolnictwie - J.I

 

16 styczeń 2022r.

08:00 - 12:45   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

 

29 styczeń 2022r.

08:00 - 12:00   Język niemiecki w rolnictwie - I.P

12:05 - 16:00  Język niemiecki w rolnictwie - I.P

 

30 styczeń 2022r.

08:00 - 12:45   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

12:50 - 17:30   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

 

05 luty 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

 

06 luty 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

12:50 - 17:30  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K 

 

19 luty 2022r.

08:00 - 12:00  Bezpieczeństwo i higiena pracy - I.G

12:05 - 16:00  Bezpieczeństwo i higiena pracy - I.G

 

20 luty 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

12:50 - 17:30  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

 

26 luty 2022r. 

08:00 - 12:00  Technika w rolnictwie - J.I

12:05 - 16:00  Technika w rolnictwie - J.I

 

27 luty 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

 

12 marzec 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

12:50 - 17:30  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

 

 

13 marzec 2022r.

 

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

 

26 marzec 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

12:50 - 17:30  Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

 

27 marzec 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

 

09 kwiecień 2022r.

08:00 - 12:45   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

12:50 - 17:30   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

 

10 kwiecień 2022r.

08:00 - 12:45  Technika w rolnictwie /2 PDR - J.K 

12:50 - 17:30  Technika w rolnictwie - J.K

 

23 kwiecień 2022r.

08:00 - 12:00  Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie - J.K

12:05 - 16:00  Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie - J.K

 

 

24 kwiecień 2022r.

 

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

 

07 maj 2022r.

08:00 - 12:00  Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie - J.K

12:05 - 16:00  Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie - J.K

 

08 maj 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

 

14 maj 2022r.

08:00 - 12:00  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:05 - 16:00  Przygotowanie do egzaminu teoretycznego na komputerach - A.M

 

15 maj 2022r.

08:00 - 12:45  Prowadzenie produkcji roślinnej - K.P

12:50 - 17:30  Prowadzenie produkcji roślinnej/ PPZ 4h - K.P

 

28 maj 2022r.

08:00 - 12:45   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

12:50 - 17:30   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

 

29 maj 2022r.

08:00 - 12:45   Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P 8h

12:50 - 17:30   TWR/ PDG/PPR/PPZ konsultacje K.P/J.K

 

 W uzasadnionych przypadkach terminy mogą ulec zmianie. O zmianach terminu bedziemy informować z 10 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl