Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE ROLNIK

W POWIATOWYM  CENTRUM  EDUKACJI  ZAWODOWEJ W BYTOWIE

 

 

Harmonogram na kurs w roku szkolnym 2022 - 2023

Zajecia na Kursie rolnika odbywają się w formie stacjonarnej.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00

Terminy zajęć:

24 wrzesień 2022r.

08:00 - 12:00    Bezpieczeństwo i higiena pracy - I.G

12:05 - 16:00    Bezpieczeństwo i higiena pracy - I.G

25 września 2022r.

08:00 - 12:00   Technika w rolnictwie - J.I

12:05 - 16:00   Technika w rolnictwie - J.I

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl