Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Harmonogram na kurs w roku szkolnym 2023 - 2024

Zajecia na Kursie rolnika odbywają się w formie stacjonarnej.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00

Terminy zajęć:

   

 

25 listopada 2023

08:00 - Technika w rolnictwie - J.I

26 listopada 2023

08:00 - Bezpieczeństwo i higiena pracy - I.G

 

9 grudnia 2023

08:00 - Prowadzenie działalności rolniczej - J.K

10 grudnia 2023

08:00 - Technika w rolnictwie - J.I

 

16 grudnia 2023

 08:00 - Bezpieczeństwo i higiena pracy - I.G

17 grudnia 2023

 08:00 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - K.P

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl