Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Internat w Miastku

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

77-200 Miastko; ul. Młodzieżowa 3

tel. 59 857 2649      

 

Termin kursu i kwota do zapłaty:

 

 

bank PKO nr konta 75102047080000760200293415

Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły (nie ma możliwości wpłat gotówkowych).

z tytułem imię i nazwisko kursanta oraz termin kursu

 

Kaucja zwrotna (na ewentualne uszkodzenia)– 100 zł –(kaucję należy wpłacić u osoby wydającej klucze do pokoju w dniu przyjazdu do internatu, zwrot w dniu zakończenia turnusu).

Internat czynny jest w poniedziałek od godz. 06:00

Osoby chcące otrzymać fakturę, prosimy głosić ten fakt u opiekuna w internacie.

Faktura może zostać wystawiona na osobę / firmę , która dokonała wpłaty za kurs.

Możliwość zakwaterowania od poniedziałku. 

 

 

 

Uczeń deklarujący chęć zamieszkania w internacie ma obowiązek posiadać:

Internat nie dysponuje żadnymi lekami poza środkami opatrunkowymi!

 

   OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA SPRZĘTU GRAJĄCEGO!

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl