Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Pracownia Spawalnictwa jest wyposażona w urządzenia spawalnicze i stanowiska wraz z systemem wentylacji do spawania metodami:

 

Urządzeniami spawalniczymi możemy spawać elementy ze stali niestopowej, stali stopowej oraz aluminium.

Pracownia posiada w pełni zrobotyzowane stanowisko do spawania metodą MAG, z robotem FANUC oraz źródłem prądu i osprzętem BINZEL.

Pracownia posiada wirtualny trenażer spawania pozwalający na wykonywanie ćwiczeń z zakresu spawania w wirtualnej rzeczywistości.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl