Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

 

Pracownia doradztwa zawodowego/szkolny ośrodek kariery zajmuje się przygotowaniem uczestników do życia w społeczeństwie. Zajęcia w pracowni dotyczą kształtowania umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, korzystania z różnych miejsc użyteczności publicznej, organizacji wolnego czasu, kształtowania poczucia własnej wartości i odpowiedzialności. Kształtowana jest umiejętność współpracy w grupie oraz pracy indywidualnej. Uczestnicy kształtują nawyki prozdrowotne oraz uczą się korzystać z numerów alarmowych.

W pracowni ponadto określane są potrzeby uczestników związane z życiem zawodowym oraz źródła ich satysfakcji. Uczestnicy razem z doradcą zawodowym planują karierę zawodową i poznają metody aktywnego poszukiwania pracy jak również poznają stanowiska na rynku pracy. W pracowni również są organizowane cykliczne spotkania powiatowej sieci doradców zawodowych jak również szkolenia dla nich prowadzone przez profesjonalistów z różnych dziedzin rynku pracy i nauki. Zadaniem pracowni jest również:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl