Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bytowskiego Nr V/41/ 2019 r. z dnia 28.03.2019 r. i rozpoczęło działalność 1 września 2019 roku.

   Również dnia 1 września 2019 roku weszło w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie, tworząc z Centrum Kształcenia Zawodowego zespół placówek oświatowych.

   Do jego głównych zadań Centrum należy prowadzenie kształcenia ustawicznego dla dorosłych w formach pozaszkolnych i szkolnych, takich ja:

1) kwalifikacyjne kursy zawodowe;

2) kursy umiejętności zawodowych;

3) kursy kompetencji ogólnych;

4) kursy, inne niż wymienione w punktach 1-3, umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

     Ponadto może prowadzić kształcenie dla dorosłych w szkołach branżowych II stopnia w systemie wieczorowym lub zaocznym. Obecnie w naszym Centrum kształcenie odbywa się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie ROLNIK, po ukończeniu którego jego absolwenci przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji RL.03-Prowadzenie produkcji rolniczej.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl