Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Terminy kursów

INFORMACJE

PCEZ- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

w BYTOWIE

ul.Gen. Józefa Wybickiego 4

 

Rozpoczęcie zajęć w dniu rozpoczęcia turnusu o godz. 9:40

 

Uczeń przyjeżdzający na turnus ma obowiązek posiadać :

 

Zakwaterowanie:                    

                     dla zajęć odbywających się w PCEZ-Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie         

                                             Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

                                                                         77-100 Bytów; ul. Gdańska

tel.  59 822 7247

-  pieniądze na uregulowanie należności za pobyt w internacie:

Internat czynny jest w  niedzielę od godz. 17:00.

lub dla zajęć odbywających się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

77-200 Miastko; ul. Młodzieżowa 3

tel. 59 857 2649      

 -  pieniądze na uregulowanie należności za pobyt w internacie:

                                                          Internat czynny jest w poniedziałek od godz. 07:00.

Uczeń deklarujący chęć zamieszkania w internacie ma obowiązek posiadać:

Internat nie dysponuje żadnymi lekami poza środkami opatrunkowymi!

 

   OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA SPRZĘTU GRAJĄCEGO!

 

 

    Dyrekcja szkoły proszona jest o przekazanie powyższych informacji uczniom - młodocianym pracownikom skierowanym na kurs oraz o stosownym pouczeniu ich, co do konieczności przestrzegania dyscypliny i zasad obowiązujących w PCEZ w Bytowie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koranawirusa  podczas odbywania zajęć w PCEZ-CKZ w Bytowie.

 

Skierowania zbiorowe  oraz wszelkie zmiany dotyczące ilości kierowanej młodzieży prosimy przesyłać do wiadomości PCEZ-CKZ w Bytowie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

06.09.2021 – 01.10.2021                  

 1. Elektryk III° (ZSP-BS nr 1 Bytów )
 2. Mechanik pojazdów samochodowych II° (ZSP-BS nr 1 Bytów; BS nr3 Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów)
 3. Operator obrabiarek skrawających II° (SB Inkubator Kościerzyna; ZSP-BS nr 1 Bytów; SB Marmołowski Bytów; ZSM-I Lębork)
 4. Operator obrabiarek skrawających III° (BS nr3 Kościerzyna; ZSM-I Lębork; ZSP-BS nr 1 Bytów; SB Marmołowski Bytów)
 5. Stolarz III° (SB Inkubator Kościerzyna; SB Sierakowice; BS nr3 Kościerzyna )
 6. Tapicer III° (SB Inkubator Kościerzyna; SB Sierakowice; BS nr3 Kościerzyna)
 7. Kierowca - mechanik II° (BS nr3 Kościerzyna)

 

04.10.2021 – 29.10.2021                  

 1. Piekarz III° (SB Marmołowski Bytów; ZST Kartuzy; SB Sierakowice; ZSP Łodzierz; ZPS Kartuzy; ZSZiO Kartuzy; ZSP-BS nr 1 Bytów; BS nr 3 Kościerzyna; SB Inkubator Kościerzyna)
 2. Cukiernik III° (PCE-BS nr 2 Lębork; ZSP Łodzierz)
 3. Stolarz II° (SB Sierakowice; ZSP-BS nr 1 Bytów; ZSZiO Kartuzy; ZSP Łodzierz; ZPS Kartuzy)
 4. Tapicer II° (ZPS Kartuzy; PCE-BS nr 2 Lębork; ZSZiO Kartuzy; BS nr 3 Kościerzyna)
 5. Ślusarz III° (PZS Przodkowo; SB Marmołowski Bytów; ZSP Somonino; ZSZiO Kartuzy; ZST Kartuzy)
 6. Blacharz samochodowy III° (ZSP-BS nr 1 Bytów; ZSM-I Lębork; SB Marmołowski Bytów)

02.11.2021 – 26.11.2021

 1. Cukiernik III° (SB nr3 Kościerzyna; SB Inkubator Kościerzyna; ZSP Bytów; SB Marmołowski Bytów)
 2. Elektryk III° (SB nr3 Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów)
 3. Mechanik poj. sam. II° (ZSM-I Lębork; SB Ink. Kościerzyna; ZSP Łodzierz) zajęcia w ZSOiT Miastko.
 4. Elektromechanik poj. sam. II° (ZSP Bytów; BS Sierakowice) – zajęcia w ZSOiT Miastko.
 5. Murarz – tynkarz II° (ZSP Bytów; ZSP Łodzierz; ZST Kartuzy; ZPS Kartuzy; SB Sierakowice; SB Marmołowski Bytów; ZS nr2 Chojnice; SB Brusy; SB nr 3 Kościerzyna)
 6. Ślusarz II° (ZSP Bytów; ZSP Somomino; PCE Lębork; ZSM-I Lębork; SB nr 3 Kościerzyna)
 7. Monter sieci i instalacji sanitarnych I° ( ZSP Bytów; PCE Lębork; SB Ink. Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów)

29.11.2021 – 22.12.2021 / 03.01 – 05.01.2022

 1. Elektromechanik III° ( ZSP Bytów; ZSM-I Lębork; PZS Przodkowo; SB Marmołowski Bytów; SB nr 3 Kościerzyna)
 2. Mechanik poj. Sam. III° ( SB Ink. Kościerzyna; ZSM-I Lębork; SB Marmołowski Bytów; ZS nr 2 Chojnice)
 3. Kierowca mechanik III° ( SB nr 3 Kościerzyna)
 4. Ślusarz III° (SB Ink. Kościerzyna; ZSM-I Lębork; SB Sierakowice; SB nr 3 Kościerzyna)
 5. Piekarz II° (ZSP Bytów; ZST Kartuzy; SB Brusy; SB Ink. Kościerzyna; ZS nr 2 Chojnice; BS nr 3 Kościerzyna)
 6. Cukiernik II° (SB Sierakowice; SB Ink. Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów; ZSZO w Kartuzach)
 7. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II° (ZSP Bytów; ZSP w Somoninie; ZST w Kartuzach; SB Sierakowice; SB Ink. Kościerzyna; PZS – SB nr 3 w Kościerzynie) – zajęcia w ZSOiT Miastko.

10.01.2022  –  04.02.2022

 1. Monter sieci i instalacji sanitarnych III° (ZSP Bytów; SB Ink. Kościerzyna; PCE-BS nr2 Lębork; Integracyjna Prywatna SB Montessori Kościerzyna; SB w Sierakowicach; SB Marmołowski Bytów; ZSZiO w Kartuzach; PZS-SB nr 3 w Kościerzynie)
 2. Elektryk III° (SB Ink. Kościerzyna; ZSM-I Lębork; ZSP Łodzierz)
 3. Ślusarz II° (ZST w Kartuzach; ZPS w Kartuzach; SB w Sierakowicach; SB Marmołowski Bytów)
 4. Blacharz samochodowy II° (ZSP Bytów; ZSM-I Lębork; PZS Przodkowo; SB Sierakowice; SB Marmołowski Bytów; SB w Brusach)
 5. Cukiernik I° (ZST w Kartuzach; PCE-BS Lębork; PZS Przodkowo; SB Sierakowice; SB Ink. Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów; ZSZiO Żukowo; ZSZiO Kartuzy) - zajęcia w ZSOiT Miastko.

07.02.2022  –  11.02.2022 / 28.02.2022 – 18.03.2022

 1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III° (ZSP Bytów; ZSP w Somoninie; ZST w Kartuzach; SB Sierakowice; SB Marmołowski Bytów; PZS-SB nr3 w Kościerzynie)
 2. Mechanik poj. sam. I° (ZSP Bytów; ZSP Łodzierz; PCE-SB Lębork) - zajęcia w ZSOiT Miastko.
 3. Elektromechanik poj. sam I° (ZSP Bytów; ZS nr2 w Chojnicach; SB Brusy; SB Sierakowice; PZS SB nr3 w Kościerzynie) - zajęcia w ZSOiT Miastko.
 4. Operator obrabiarek skrawających I° (ZSP Bytów; SB w Brusach; SB Marmołowski Bytów; PZS-SB nr3 Kościerzyna)
 5. Blacharz samochodowy I° (ZST Kartuzy; PZS Przodkowo; BS Sierakowice SB Marmołowski Bytów; ZSZiO Żukowo)
 6. Elektryk I° (ZSP Łodzierz; ZSM-I Lębork; SB Ink. Kościerzyna)
 7. Elektromechanik I° (ZST Kartuzy; ZSP Łodzierz; ZSM-I Lębork; SB Ink. Kościerzyna; ZSZiO Kartuzy)

 21.03.2022  –  13.04.2022 / 20.04.2022 – 22.04.2022

 1. Elektryk II° (PCE-BS nr2 Lębork; ZSM-I Lębork; SB Marmołowski Bytów)
 2. Elektromechanik II° (PCE-BS nr2 Lębork; ZSM-I Lębork; SB Marmołowski Bytów; ZSZiO Kartuzy; ZS nr 2 Chojnicach)
 3. Cukiernik II° (ZST Kartuzy; PCE-SB nr2 Lębork; PZS-SB nr3 Kościerzyna) - zajęcia w ZSOiT Miastko.
 4. Ślusarz I° (ZSP Bytów; ZST kartuzy; ZSM-I Lębork; SB Ink. Kościerzyna; SB Sierakowice; SB Marmołowski Bytów; ZSP Somonino; ZSZiO Kartuzy; PZS-SB nr3 Kościerzyna)
 5. Mechanik poj. sam. I° ( ZSM-I Lębork; SB Ink. Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów)

  25.04.2022  –  20.05.2022

 1. Monter sieci i instalacji sanitarnych II° (ZSP Bytów; ZST Kartuzy; PCE-SB nr2 Lębork; SB Sierakowice; SB Ink. Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów ; ZSZiO Kartuzy; PZS-SB nr3 Kościerzyna) - zajęcia w ZSOiT Miastko.
 2. Murarz – tynkarz III° (ZSP Bytów; ZSP w Łodzierz; SB Ink. Kościerzyna; ZST Kartuzy; PCE-BS nr2 Lębork; SB Marmołowski Bytów)
 3. Elektryk I° (ZSP Bytów; SB Marmołowski Bytów; PZS-SB nr3 Kościerzyna)
 4. Piekarz I° (ZSP Bytów; ZSP Łodzierz; ZST kartuzy; ZS nr2 Chojnice; BS Sierakowice; SB Brusy; ZSZiO kartuzy; PZS-SB nr3 Kościerzyna)
 5. Cukiernik I° (ZSP Bytów; PZS-SB nr3 Kościerzyna)

 23.05.2022  –  15.06.2022

 1. Elektryk II° (ZSP Bytów; ZSP Łodzierz; SB Ink. Kościerzyna; PZS-SB nr3 Kościerzyna)
 2. Elektromechanik II° (ZSP Bytów; PZS-SB nr3 Kościerzyna)
 3. Murarz tynkarz I° (ZSP Bytów; ZSP Łodzierz; ZST Kartuzy; ZS nr2 Chojnice; PZS Przodkowo; SB Marmołowski Bytów; PZS-SB nr3 Kościerzyna) - zajęcia w ZSOiT Miastko.
 4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie I° ( ZSP Bytów; ZST Kartuzy; BS Sierakowice; SB Ink. Kościerzyna; SB Marmołowski Bytów; ZSZiO Kartuzy; PZS-SB nr3 Kościerzyna) - zajęcia w ZSOiT Miastko.
 5. Mechanik poj. sam. III° (ZSP Bytów; ZSP Łodzierz)
 6. Elektromechanik poj. sam III° ( ZSP Bytów; SB Sierakowice; SB Marmołowski Bytów; PZS -SB nr3 Kościerzyna)
 7. Kucharz I°, II°,III° (ZSP Bytów; SB Marmołowski Bytów; ZST Kartuzy; ZPS Kartuzy; ZSZiO Kartuzy; ZSP Łodzierz)

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl