Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Poniżej materiał do samokształcenia. Proszę o wnikliwe i dokładne zapoznanie się z przedstawionym materiałem.

 

Powodzenia

materiały

materiały 2

materiały 3

materiały 4

materiały 5

materiały 6

GMO w Polsce

Zajecia na Kursie rolnika odbywają się w formie stacjonarnej.

ZAJĘCIA NA KURSIE ROLNIKA

10.10.2020 r

 8:00-11:15   Prowadzenie produkcji zwierzęcej – ZD      Gr.II

11:30-14:45  Prowadzenie produkcji zwierzęcej  - ZD     Gr. I

11.10.2020 r

8:00 -11:15       - Technika w rolnictwie - JI

11:30-14:45      - Technika w rolnictwie - JI

17.10.2020 r 

8:00-11:15       Prowadzenie produkcji roślinnej– KP       Gr. II

11:30-14:45     Prowadzenie produkcji roślinnej – KP      Gr. I

18.10.2020 r

 8:00-11:15      Technika w rolnictwie – JK       Gr.II

11:30-14:45      Technika w rolnictwie – JK      Gr. I

24.10.2020 r

8:00- 11:15          Prowadzenie produkcji roślinnej – KP    Gr. II

11:30-14:45         Prowadzenie produkcji roślinnej – KP    Gr. I

25.10.2020 r.

  8:00-11:15      Technika w rolnictwie/zp/- AM       Gr.II

11:30-14:45      Technika w rolnictwie/zp/-AM        Gr. I

07.11.2020

 8:00-11:15      Prowadzenie produkcji zwierzęcej- ZD   Gr. I

11:30-14:45     Prowadzenie produkcji zwierzęcej- ZD   Gr. II

08.11.2020

 8:00-11:15       Technika w rolnictwie – JK     Gr. I

11:30-14:45      Technika w rolnictwie – JK     Gr. II

21.11.2020 r. 

  8:00-11:15      Prowadzenie produkcji roślinnej– KP   Gr. I

11:30-14:45      Prowadzenie produkcji roślinnej– KP   Gr. II

22.11.2020

 8:00-11:15      Technika w rolnictwie – JI     Gr. I

11:30-14:45      Technika w rolnictwie – JI    Gr. II

05.12.2020

 8:00-12:15     Prowadzenie produkcji zwierzęcej– ZD   Gr. II

12:15-16:45    Prowadzenie produkcji zwierzęcej– ZD   Gr. I

06.12.2020

 8:00-12:45     Prowadzenie produkcji roślinnej– KP     Gr. II

12:30-16:45    Prowadzenie produkcji roślinnej– KP      Gr.I

19.12.2020

 8:00-12:45     Technika w rolnictwie – JK    Gr. I

12:45-16:45    Technika w rolnictwie – JK    Gr. II

20.12.2020

8:00-12:45      BHP w gosp. rolnym – IG     Gr. I

12:45-16:45    BHP w gosp. rolnym – IG     Gr. II

16.01.2021

8:00-12:15     Prowadzenie produkcji zwierzęcej– ZD   Gr. II

12:15-16:45    Prowadzenie produkcji zwierzęcej– ZD   Gr. I

17.01.2021

 8:00-12:45     Prowadzenie produkcji roślinnej– KP     Gr. II

12:30-16:45    Prowadzenie produkcji roślinnej– KP      Gr.I

30.01.2021

8:00-12:15     Prowadzenie produkcji zwierzęcej– ZD   Gr. II

12:15-16:45    Prowadzenie produkcji zwierzęcej– ZD   Gr. I

31.01.2021

 8:00-11:15       Technika w rolnictwie – JK     Gr. I

11:30-14:45      Technika w rolnictwie – JK     Gr. II

13.02.2021

 8:00-11:15     Prowadzenie produkcji zwierzęcej- ZD          Gr.I

11:30-14:45    Prowadzenie produkcji zwierzęcej- ZD          Gr.II

14.02.2021

 8:00-11:15     Prowadzenie produkcji roślinnej– KP             Gr.I

11:30-14:45    Prowadzenie produkcji roślinnej– KP             Gr.II

27.02.2021

 8:00-11:15     Język niemiecki w rolnictwie-IP                     Gr.I

11:30-14:45    Język niemiecki w rolnictwie-IP                     Gr.II

28.02.2021

8:00-11:15      Technika w rolnictwie- JK                              Gr.I

11:30-14:45    Technika w rolnictwie-JK                               Gr.II

13.03.2021

8:00-11:15      Prowadzenie produkcji zwierzęcej – ZD        Gr.II

11:30-14:45    Prowadzenie produkcji zwierzęcej – ZD        Gr.I

14.03.2021

8:00-11:15       Prowadzenie produkcji roślinnej- KP            Gr.II

11:30-14:45      Prowadzenie produkcji roślinnej – KP          Gr.I

20.03.2021

8:00-11:15         Prowadzenie działalności rolniczej- JK       Gr.II

11:30-14:45       Prowadzenie działalności rolniczej- JK       Gr.I

21.03.2021

8:00-11:15          Prowadzenie produkcji roślinnej– KP        Gr.II

11:30-14:45        Prowadzenie produkcji roślinnej– KP         Gr.I

27.03.2021

8:00-11:15         Prowadzenie produkcji zwierzęcej-ZD        Gr.II

11:30-14:45       Prowadzenie produkcji zwierzęcej-ZD        Gr.I

28.03.2021

8:00-11:15         Prowadzenie działalności rolniczej-JK        Gr.I

11:30-14:45       Prowadzenie działalności rolniczej-JK        Gr.II

10.04.2021

 8:00-11:15      Prowadzenie produkcji zwierzęcej-ZD          Gr.I i II

11:30-14:45     Prowadzenie produkcji zwierzęcej-ZD          Gr.I i II

11.04.2021

 8:00-11:15      Prowadzenie działalności rolniczej-JK         Gr.I i II

11:30-14:45     Prowadzenie działalności rolniczej-JK         Gr.I i II

24.04.2021

8:00-11:15       Prowadzenie produkcji roślinnej - KP          Gr.I i II

11:30-14:45    Prowadzenie produkcji roślinnej - KP          Gr.I i II

25.04.2021

8:00-11:15        Technika w rolnictwie- JK          Gr.I i II

11:30-14:45      Technika w rolnictwie- JK          Gr.I i II

08.05.2021 r.

08:00-15:00      Produkcja zwierzęca-  ZD (wszyscy)

09.05.2021 r.

08:00-15:00      Prowadzenie działalności rolniczej -  JK (wszyscy)

15.05.2021 r.

08:00-15:00     Produkcja roślinna-KP(wszyscy)

16.05.2021 r.

08:00-15:00     Produkcja zwierzęca - ZD(wszyscy)

29.05.2021 r.

08:00-15:00     Produkcja roślinna- KP(wszyscy)

30.05.2021 r.

08:00-15:00     Technika w rolnictwie- JK(wszyscy)

05.06.2021 r.

08:00-11:15      Produkcja zwierzęca- ZD(wszyscy)

11:45-15:00      Prowadzenie działalności rolniczej- JK(wszyscy)

                                         10.06.2021 r.

09:00          Egzamin pisemny na komputerach

 

Zajęcia praktyczne wg indywidualnych uzgodnień.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl